120 jaar Fanfare 50 jaar IN kijkrecht 7 dagen

3.00

 

Periode: april 2008
Beschikbaar in archief: ’t Heer en Feer

K2628

Genre: Documentaire
Decennia: 2008
Lengte: 18’59
Medium: Film
Locatie(s):
Dorpshuis, Langestreek, Middenstreek, Reeweg, Badweg, Willemshof
Onderwerpen: 120 jaar Fanfarekorps Schiermonnikoog, 50 jaar fanfare IN
Personen o.a.: Hendrik Willem van Boven, Jan Stephen Beekhuis, Riekert Visser, Ede Jeppe Visser, Gerrit Willem Visser, Teunis Visser, Teen Willem Visser, Klaas Verwer, Rinze Visser, Willem Dijkstra, Jan Dobbinga, Melle Kalfsbeek, Douwe Kalfsbeek, Jilt Visser, Piet Hoekstra, Foppe Smids, Jotje Hoekstra, Teake Holwerda, Melle Fenenga, Paulus Dijkstra, Bouwe Hoekstra, Freerk Visser, Harm Drent, Jacob Drent, Theun Matroos, Douwe Minnema, Wieger v/d Geest, Leo v/d Veen, Teun de Jong, Klaas Matroos, Otto Postmus, Gientje Drent, Gijs Smink, Sijtje v/d Geest, Johannes Kooistra, Wigle Vlasma, Jan Klontje, Theo Stielstra, Jan Berend Bazuin, Joke Borstlap, Bernard Dijkhuizen, Arie Holwerda, Cor v/d Zaag, Pieter van Duinen, Gert Floor, Harry AB, Koos Velthuis, Jackele Visser, Gerda Boersma, Gerrit Arends, Gerda Stielstra, Ties Brian, Marjan Soepboer, Kees Jan Schelvis, Vera Harthoorn, Nienke Holwerda, Jeanette Klabbers, Moniek Ridder, Hennie Berends, Bea Holwerda, Jackeline Schuthof, Griet Huisman, Len van Veelen, Sietske v/d Bijl, Ludi v/d Bijl, Hans Berkenbosch, Anette van der Meulen, Johan Snijdood, Piet Huisman

 

Beschrijving

In 2008 bestond het fanfarekorps IN 50 jaar. Dick Kool filmde het jubileumconcert in het Dorpshuis, de beelden worden afgewisseld met foto’s uit het 120 jarige fanfare verleden op Schiermonnikoog. Al in 1888 nam geneesheer en badarts Hendrik Willem van Boven het initiatief tot de oprichting van het Fanfarekorps Schiermonnikoog, hij was ook de eerste dirigent. Na zijn dood neemt de arts Jan Stephen Beekhuis het dirigeerstokje over. In 1910 wordt ook een Christelijk Fanfarekorps “Looft de Heer” opgericht. Beide korpsen beschikken over eigen oefenruimtes, respectievelijk de Schijf en de christelijke lagere school.
In 1958 komen de korpsen bij elkaar en wordt de Muziekvereniging IN gevormd. De I en de N  zijn ontleend aan seinvlaggen uit de zeilvaart, die samenwerking uitstralen: laat ons in moeilijke tijden bij elkander blijven tot wederzijdse steun.

Camera/montage: Dick Kool

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close