Aanleg Waterleiding op Schiermonnikoog kijkrecht 7 dagen

3.00

Eind jaren ’40 was het drinkwater, met name uit de welputten in het dorp, van zulke slechte kwaliteit dat de volksgezondheid in het geding kwam. De inspecteur voor de volksgezondheid pleitte voor de aanleg van waterleiding, ook met het oog op de badgasten die mogelijk het eiland op den duur zouden gaan mijden.

Op 1 december 1949 gaf de gemeenteraad van Schiermonnikoog opdracht aan NV Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (I.W.G.L.) voor de aanleg van een waterleiding op Schiermonnikoog. De Provincie en de Dienst der Domeinen gaven toestemming grondwater te onttrekken aan het duingebied langs het Torenbinnenpad. Er werden een drietal putten geslagen tot op een diepte van 36 meter. Ook werd in de omgeving een klein pompgemaal neergezet. Met veel mankracht werden de sleuven meter voor meter uitgegraven en op diepte gebracht. Zo moest bijna 5 km leiding door het dorp worden ingegraven. Ook in het buitengebied, o.a. de boerderijen in de Banck-polder werden op het waterleidingnet aangesloten. De in 1854 gebouwde zuidelijke vuurtoren (nooist túer), krijgt in 1950 een andere functie, zijnde watertoren. Op 20 juni 1950 was de officiële inbedrijfstelling van de waterleiding van Schiermonnikoog. Hiermee is Schiermonnikoog nummer 1 van de Waddeneilanden met een eigen waterleidingnet.

Makers:

Camera: Sake v/d Werff

Montage/nasynchronisatie: Dick Kool

Commentaar: Jan Holwerda en Marten Kok

Beschrijving

Kenmerken:

Periode: 2010
Beschikbaar in archief: ’t Heer en Feer

K2104

Genre: Documentaire
Decennia: 1950
Lengte: 14’09
Locaties Torenbinnenpad, Banck-polder, Nieuwestreek, Reeweg, Langestreek, Middenstreek, Veerdam, drinkwatergebied.
Onderwerpen: Waterleiding, NV Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden (I.W.G.L.), pompgemaal, windwijzer Schiere monnik (1.25 m.), zuidelijke vuurtoren, watertoren, nooist túer, aanleg waterleiding, officiële inbedrijfstelling waterleiding.
Personen o.a.: Dhr. J. Glastra (architect windwijzer monnik), dhr. J. Anker (burgemeester), dhr. H.P. Linthorst Homan (commissaris der Koningin van de provincie Friesland), Foppe Schut, Postmus (wethouder), Blok (wethouder), Daan Sijtsma (eiland dichter), Johannes Faber, Jitze Scheepstra, Notaris Bolwijn.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close