Een eeuw toerisme Van Badgast tot Recreant

7.00

Begeleidend boekje bij de in het Bezoekerscentrum Schiermonnikoog gehouden tentoonstelling, georganiseerd door de Cultuur-Historische Vereniging ‘t Heer en Feer in 1999.

Het themanummer was uitverkocht, maar is nu in een herdruk van 52 pagina’s in A5-formaat verkrijgbaar.

 

Beschrijving

Een eeuw toerisme. Van badgast tot recreant.

De ledenvergadering van de Cultuurhistorische Vereniging ‘t Heer en Feer heeft besloten in de zomer van 1999 een themanummer en expositie te wijden aan het feit dat in dat jaar de VVV een eeuw bestaat. Uit de collecties van de leden W.K. v.d. Geest, W.J. Groendijk, E. Bakker en C. Soepboer Tzn. werd een collectie samengesteld, waarbij het uitgangspunt niet zozeer het eeuwfeest van de VVV zou zijn als wel de veranderingen op cultuurhistorisch gebied die door het toerisme zijn opgetreden.

Naast de genoemde verzamelaars zijn er ook bijdragen van het gemeente-archief en van de collectie van het Bezoekerscentrum opgenomen.
Ook dient vermeld te worden dat enige particulieren een bijdrage hebben geleverd.

Tenslotte heeft de jarige VVV de vereniging alle medewerking verleend bij het samenstellen van het themanummer en de expositie.

De samenstellers hebben geprobeerd een beeld te schetsen van de invloed van het toerisme op het leven van de eilandbewoners en vooral van de betekenis in economisch opzicht. Of om met de dichter te spreken toen de eerste badgasten hier verschenen: “Nieuwe welvaart bracht de zee haar kinderen aan”.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close