Een Wandeling door het Oude Dorp Download

3.00

Themanummer bij het in het Bezoekerscentrum van Schiermonnikoog door de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer georganiseerde tentoonstelling (Kerst 2006 – september 2007)

Het themanummer is niet meer op papier verkrijgbaar, u krijgt een pdf-bestand dat u op het scherm kan lezen of uit kan printen.

Beschrijving

Schiermonnikoog, raak je nooit meer kwijt

Wanneer je zo bevoorrecht bent dat je op Schiermonnikoog woont en je moet voor wat ook iemand van de overkant opbellen, dan is het aan te bevelen om niet alleen je naam te noemen maar ook te zeggen dat je van Schiermonnikoog bent. Geheid dat de ander dan meteen reageert op het feit dat je daar woont. Blijkbaar roept alleen al de naam Schiermonnikoog bij de ander herinneringen, vaak heel “warme” herinneringen, op. Binnen een minuut of korter praat je met elkaar alsof je het over een oude gemeenschappelijke bekende hebt. Wat is toch de magie van eilanden in het algemeen en Schiermonnikoog in het bijzonder en wat doet jaarlijks een paar honderdduizend bezoekers besluiten om het eiland te bezoeken? Is het misschien iets dat men zelf aan de overkant al lang kwijt is geraakt? Wat ook de beweegredenen zijn, Schiermonnikoog heeft zijn vele vaste verlofgangers die ieder jaar, het liefst meerdere keren, terugkomen. Zij vormen de harde kern die er ook voor gezorgd hebben dat het eiland in 2006 tot het mooiste plekje van ons land is uitgeroepen.

Met name voor alle huidige vaste verlofgangers en zij die dit misschien na een eerste bezoek zullen worden, is dit fotoboek- je bedoeld. Voor de vaste verlofgangers zullen heel wat van de in dit boekje opgenomen foto’s een feest van herkenning betekenen. Soms zult u verrast zijn door foto’s die u misschien nooit eerder onder ogen hebt gehad. En voor allen die nog niet in de ban van het eiland zijn geraakt, kunnen de in dit boekje weergeven foto’s een eerste kennismaking zijn met een eiland, een dorp, zoals het tientallen jaren geleden door tal van amateurs en beroepsfotografen in beelden is vastgelegd. Het geheel aan afbeeldingen doet bij u misschien gevoelens van heimwee bovenkomen. Vergeet dan echter niet dat de levensomstandigheden toen totaal anders waren. Het dagelijks proberen rond te komen stond centraal, maar was gelijktijdig ook de belang- rijkste invalshoek voor de onderlinge betrokkenheid.

De foto’s in dit boekje zijn samengesteld door een door de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer ingestelde werkgroep bestaande uit Eddie Bakker, Bauke Henstra, Derk Kool, Cees Soepboer en Hilbert de Vries. De foto’s zijn merendeels afkomstig uit hun archieven. Bovendien is ook geput uit het fotoarchief van Wiep Jan Groendijk. Daarnaast is Bram Spier, met zijn beide in 1988 en 1993 gepubliceerde fotoboeken, voor de samenstellers een bepalende inspiratie – en informatiebron geweest.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close