Een Wandeling door het Oude Dorp 2e druk

10.00

Themanummer 2006  is nu herdrukt in een luxe uitvoering op glanzend papier.

80 pagina’s genieten van hoe Schiermonnikoog er vroeger uitzag!

Beschrijving

Schiermonnikoog, raak je nooit meer kwijt

Wanneer je zo bevoorrecht bent dat je op Schiermonnikoog woont en je moet voor wat ook iemand van de overkant opbellen, dan is het aan te bevelen om niet alleen je naam te noemen maar ook te zeggen dat je van Schiermonnikoog bent. Geheid dat de ander dan meteen reageert op het feit dat je daar woont. Blijkbaar roept alleen al de naam Schiermonnikoog bij de ander herinneringen, vaak heel “warme” herinneringen, op. Binnen een minuut of korter praat je met elkaar alsof je het over een oude gemeenschappelijke bekende hebt. Wat is toch de magie van eilanden in het algemeen en Schiermonnikoog in het bijzonder en wat doet jaarlijks een paar honderdduizend bezoekers besluiten om het eiland te bezoeken? Is het misschien iets dat men zelf aan de overkant al lang kwijt is geraakt? Wat ook de beweegredenen zijn, Schiermonnikoog heeft zijn vele vaste verlofgangers die ieder jaar, het liefst meerdere keren, terugkomen. Zij vormen de harde kern die er ook voor gezorgd hebben dat het eiland in 2006 tot het mooiste plekje van ons land is uitgeroepen.

In “Schiermonnikoog, een wandeling door het oude dorp” nemen we u mee door een rondreis door het oude dorp. zoals het er generaties geleden uitzag.
Van de aankomst bij laag water per vlet en boerenwagen op de oude veerdam (nu jachthaven) via de Westerreeweg naar Hotel van der Werff, langs de streken (waar nog veel boerderijen stonden), langs een nog bijna onbebouwde Badweg naar het Noordzee-strand met de voormalige hotels en ouderwets strandleven!
Met een inleidingen van Arend J. Maris en Martin van Waning.

De foto’s in dit boekje zijn samengesteld door een door de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer ingestelde werkgroep bestaande uit Eddie Bakker, Bauke Henstra, Derk Kool, Cees Soepboer en Hilbert de Vries. De foto’s zijn merendeels afkomstig uit hun archieven. Bovendien is ook geput uit het fotoarchief van Wiep Jan Groendijk. Daarnaast is Bram Spier, met zijn beide in 1988 en 1993 gepubliceerde fotoboeken, voor de samenstellers een bepalende inspiratie – en informatiebron geweest.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close