Jaarboek 2020

10.00

De prijs van het Jaarboek bedraagt €16 voor leden van ’t Heer en Feer en €18 voor niet-leden. Op Schiermonnikoog wordt het Jaarboek gratis bezorgd!

Beschrijving

Op 10 april 2021 zag het Jaarboek 2020 van Schiermonnikoog het licht.

De redactie van het jaarboek heeft ook nu weer prachtig werk afgeleverd. Het jaarboek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. De vele foto’s verlevendigen de tekst en dragen daardoor bij aan het beeld dat we ons van 2020 door dit jaarboek kunnen vormen en in herinnering houden.
Dat is ook de waarde van de jaarboeken, waarvan 2020 de zeventiende editie is. Ze helpen mee de band met het verleden vast te houden, veel voor vergetelheid te behoeden, ontwikkelingen te duiden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close