Jeldert Jansz Groot

4.00

Over de reis van commandeur Jeldert Jansz Groot naar Groenland en het verblijf op de kust van Oud-Groenland, na het verongelukken van zijn schip, tussen IJsland en Staatenhoek.
Jeldert Jans Groot is geboren op Schiermonnikoog.

Beschrijving

Beknopt en getrouw verhaal, van de reys van commandeur Jeldert Jansz Groot, uit Texel na en in Groenland &c. Deszelfs verblyf op de kust van Oud-Groenland, na het verongelukken van deszelfs onderhebbend schip, tussen Ysland en Staatenhoek

Jeldert Jans Groot was commandeur (gezagvoerder) op de walvisvaart

Soms liep het minder goed af, zoals in het rampjaar 1777, toen Nederlandse en Hamburger reders in het geheel veertien schepen verloren en 300 walvisvaarders niet terug kwamen. Rouw heerste toen op Ameland, in Den Helder, op Texel en op Schiermonnikoog.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close