Luitjen Elles

7.50

Luitjen Elles (1870-
1954) was een man
die het schilderen
niet kon laten.
Huisschilder van be-
roep schilderde hij in
zijn vrije tijd op alles
wat hem in handen
viel. Een stuk karton,
een plank, die eerst
voor iets anders was
gebruikt (de waar-
schuwing: ‘Pas op
nat!’), glazen bollen,
gevonden servies-
goed, schelpen. Ook
schilderde hij wel
eens over een eerder
gemaakt schilderij
heen. Hij schilderde landschappen, natuurlijk diverse zichten op het eiland vanaf het wad, de vuurtoren, boerderijen, schepen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close