Merklappen, nuttige handwerken, kleding download

3.00

Het themanummer is als drukwerk uitverkocht, nog wel als download leverbaar, u krijgt een pdf-bestand dat op de computer of tablet kan worden gelezen en ook kan worden afgedrukt.

Beschrijving

Alle goede dingen bestaan in drieën, zo luidt het gezegde.
Of dit themanummer goed is mag de lezer beoordelen, maar het bestaat in ieder geval uit drie gedeelten: merklappen, nuttige handwerken, en kleding.
Van de merklappen en van de nuttige handwerken zijn in het begin van 2010 (kleine) tentoonstellingen geweest in resp. het Bezoekerscentrum en de hal van het Gemeentehuis. Het hoofdstuk kleding is te danken aan contacten met het Openluchtmuseum in Arnhem.
Van de merklappen is op de tentoonstelling maar een gedeelte van de op het eiland aanwezige merklappen te zien geweest – laat staan in dit themanummer van het tijdschrift: als gevolg van de beperkte ruimte kan in het tijdschrift slechts een kleine selectie van de Schiermonnikoger “latterdúeken” getoond worden. Een kleine selectie: want op het moment van schrijven zijn er iets meer dan 100 Schiermonnikoger merklappen getraceerd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close