Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds

45.00

Een beschrijving van hun historie met meer dan 140 portretten en afbeeldingen. Een historisch overzicht van zowel onderling bestaande verbanden tussen zeelieden van Schiermonnikoog en elders in Nederland in de loop van de 19e eeuw opgerichte zeemanscolleges.  Een historische beschrijving van zowel De Herkenning als de Goede Voorzorg.Een zeer dik en bijzondere uitgave van 444 pagina’s! Veel antwoorden op vragen zoals wie, wanneer, tot hoe lang lid van het college is geweest. Wanneer geboren en overleden, met wie getrouwd, op welke schepen en hoe lang voor welke reders gevaren. Rijkelijk geïllustreerd met portretten van kapiteins en afbeeldingen van schepen.

Uitverkocht

Beschrijving

Op vrijdag 11 december 2009 vond de presentatie plaats van het boek ‘Het Schiermonnikoger Zeemanscollege (De Herkenning) en het Pensioenfonds (Goede Voorzorg) in de stampvolle lounge van Hotel Van der Werff. In de film vertellen drie van de auteurs, Piet J. Teensma, Durk T. Reitsma en Arend J. Maris, hoe het boek tot stand is gekomen. Ze zijn geholpen door vormgever Annemarie van Heertum en Sikko Parma en Ron R. van Staveren. Ron heeft het uitkomen van het boek niet meer meegemaakt. Hij overleed in 2008. Namens hem waren zijn weduwe en beide zoons aanwezig. Zij namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst. Het boek is een enorm dik werk dat een belangrijke bijdrage levert aan de geschiedschrijving over de scheepvaart van Schiermonnikoog. Het is rijk voorzien van fraaie schilderijen van schepen, portretten van kapiteins en hun familie en Schiermonnikoger dorpsgezichten.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close