Themanummer 2023 Willem Dijk, Kapitein op de Westerkwartier, directeur van de Zeevaartschool

7.50

Beschrijving

Themanummer 2023 over Willem Dijk

Het ’t Heer en Feer themanummer 2023 is gewijd aan Willem Dijk.
Het prachtige boekje is geschreven door achterkleinkinderen Tom en Els Sandijck en Bernard Vegter.
Op Schiermonnikoog is ‘Meester’ Willem Dijk geen onbekende; van 1884 tot zijn overlijden in 1904 was hij de zeer geziene leraar-directeur van de Zeevaartschool. Op het kerkhof staat zijn imposante grafmonument en in het dorp leeft zijn naam voort in de Willem Dijkstraat.
De eerste kwart eeuw van zijn werkzame leven wordt in de literatuur over Schiermonnikoog en de Zeevaartschool vrijwel nergens genoemd. In dit themanummer wordt ook deze periode uit het leven van Willem Dijk uitgebreid belicht.
Hij werd in 1837 geboren in Delfzijl, volgde de zeevaartschool in Groningen en werd op 22-jarige leeftijd kapitein op de schoener Westerkwartier. Gedurende zes jaren bezeilde hij de Oostzee, de Noordzee en de Atlantische Oceaan tussen Europa en Zuid-Amerika.
Voordat hij in 1884 benoemd werd aan de Zeevaartschool op Schiermonnikoog was hij negen jaar leraar en directeur van de zeevaartschool op Vlieland.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close