Tijdschrift ‘t Heer en Feer 2023-1

3.75

Veel aandacht in dit eerste nummer van het jaar voor de recreatie(woning). We hebben een prachtig artikel van Maarten de Graad over het recreatie erfgoed, het vervolg van de belevenissen van een toerist rond 1900 en ook de historische foto heeft met recreatie te maken.
Verder in dit nummer een beschrijving en vertaling van de akte uit 1465 door Michiel Verweij en het slot van de speurtocht naar een Russisch schip door Cas Straatman.

Beschrijving

In dit nummer o.a:
-Het Jaarboek 2022 komt eraan
-Recreatie erfgoed op Schiermonnikoog door Maarten de Graad
-Oorkonde Schiermonnikoog 1465 door Michiel Verweij
-De stranding van de Ajax in 1821 (2) door Cas Straatman
-De badplaats Schiermonnikoog (2) bewerkt door Roos Nieweg
-Wierom yn de tiid van Jan Holwerda
-Bijzondere historische foto (Van Waning)
-Bibliografie van Schiermonnikoog
-Nieuwe aanwinsten
-Van de bestuurstafel

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close