Twee oorkonden en een kwestie

5.00

In dit themanummer worden de beide oorkonden beschreven waarin Schiermonnikoog voor het eerst werd vermeld en besteed ook aandacht aan de eigendomssituatie van het eiland, immers Schiermonnikoog was tot 1945 particulier bezit!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close