Update 75 jaar bevrijd

Op deze pagina komen aanvullingen of verbeteringen bij het Themanummer Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd.

  1. Themanummer 2020 aangeboden aan Commissaris en Minister Defensie

Op 11 juni werd het ‘t Heer en Feer themanummer 2020 in de raadszaal van Schiermonnikoog gepresenteerd, getiteld “Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd”. De eerste exemplaren werden aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Friesland, dhr. Arno Brok en de Minister van Defensie, mevr. Ank Bijleveld.

De burgemeester heette de aanwezigen van harte welkom. Auteur Jan Holwerda verwelkomde namens ‘t Heer en Feer de gasten, gaf aan dat Schiermonnikoog als laatste stukje Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat dit moment niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Hij vertelde boeiend, hoe hij als kind de oorlog meemaakte en getuige was van een aantal belangrijke gebeurtenissen die in het boekje beschreven staan.
CdK Brok en Minister Bijleveld stonden ook stil bij de geschiedenis en bedankten ‘t Heer en Feer voor het interessante boekje.

Foto: Jan Holwerda biedt de themanummers aan CdK Arno Brok en minister Ank Bijleveld aan
Tweet van minister Bijleveld


2. De schat van Schiermonnikoog

Uit het Dagblad van het Noorden van 27 mei

Bij de graaf-actie in bovenstaand artikel was Taeke Holwerda, de vader van Jan Holwerda, betrokken. Hij zit hier vooraan op de foto (met pet) en was pachter van boerderij Florida.

Hij was goed bekend in het gebied, had gezien dat er in de duinen iets was begraven en werd hiervoor zelfs uit de kerkdienst gehaald om aan te wijzen waar de schat lag.

Foto uit NIOD Beeldbank WO2

3. Uit Dagblad van het Noorden 10 juni 2020
4. Uit Leeuwarder Courant van 11 juni 2020

5. Lees meer over de ervaringen van de familie Talsma in dit artikel in de NRC.

6. Bekijk hier de uitzending van 11 juni van Omrop Fryslan over 75 jaar bevrijding

7. Bekijk hier de documentaire
De oarloch fan heit en mem
uitgezonden op Fryslan Dok op 28 juni

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close